Pokyny pro recenze

Účelem našich Pokynů pro recenze je popsat procesy a právní požadavky týkající se hodnocení a recenzí výrobků (dále jen „recenze“), které spotřebitelé zveřejňují na našich webových stránkách, a prokázat přiměřené a úměrné kroky, které byly podniknuty k zajištění toho, aby recenze výrobků pocházela od spotřebitelů, kteří naše výrobky skutečně používali a zakoupili.

Jsme přesvědčeni, že recenze jsou pro spotřebitele klíčovým krokem při nákupu výrobků z našich webových stránek. Chceme zajistit, aby pocházela od skutečných spotřebitelů a aby byla pro spotřebitele a návštěvníky webových stránek objektivní a transparentní.

1. Co to pro vás znamená?

Na všechny recenze se vztahují Smluvní podmínky společnosti MAC Cosmetics.Bez omezení obsahu výše uvedeného:

Recenze nebudou zveřejněny, pokud (i) je jakýkoli obsah nezákonný, obscénní, výhružný, hanlivý, porušuje práva duševního vlastnictví jakékoli strany, obsahuje softwarové viry, komerční výzvy, řetězové dopisy, hromadné zásilky nebo jakoukoli formu spamu, nebo (ii) se vydáváte za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo jinak uvádíte v omyl ohledně původu recenze.

Zpětná vazba nebo problémy nesouvisející se zbožím nebo službami společnosti MAC Cosmetics nebudou zveřejňovány. Odeslání recenze není oficiálním způsobem podávání stížností a MAC Cosmetics vám na této platformě nemůže přímo odpovědět. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím zákaznický servis MAC Cosmetics a člen týmu MAC Cosmetics vám rád pomůže.

MAC Cosmetics může také použít vaši e-mailovou adresu nebo jiné kontaktní údaje, aby s vámi mohla komunikovat ohledně vaší recenze. Další podrobnosti naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů MAC Cosmetics.

2. Jak recenze ověřujeme

Aby bylo možné ověřit, že recenze výrobku pochází od skutečných spotřebitelů, je nutné, aby zaškrtli políčko potvrzující, že hodnocený výrobek zakoupili, používali nebo testovali

Mezi další způsoby ověření mohou patřit rovněž služby moderování obsahu, které zajišťují autenticitu, aniž by byla ohrožena kvalita nebo kontrola:

1. Pokročilá prevence podvodů:Díky technologii detekce podvodů jsme schopni ověřit pravost obsahu, odstranit duplicitní recenze, zabránit nevhodným propagačním akcím značky/prodejce, ochránit naši značku před pomluvami, sprostými výrazy, urážlivými obrázky nebo videi a zabránit tomu, aby se na našich webových stránkách objevil jakýkoli jiný podvodný obsah.

2. Dvouúrovňové moderování:Pro zachycení jakýchkoli problémů s autenticitou, od nevhodného nebo nezákonného obsahu až po citlivé informace, se používá automatizovaný proces filtrování. Kromě toho náš tým lidských moderátorů přidává další úroveň moderování, aby zajistil, že všechny recenze jsou legitimní, vhodné a nekonfliktní.

3. Směrování a upozornění:Moderátoři budou eskalovat konkrétní záležitosti na vyšší úroveň pozornosti obsahu, který obsahuje například problémy se zákaznickým servisem, obavy o bezpečnost nebo zmínky o chybných informacích na webových stránkách, aby bylo možné neustále zlepšovat nabízené výrobky a zkušenosti, které naši spotřebitelé očekávají.

3.Jak zajišťujeme transparentnost recenzí

Zavazujeme se zveřejňovat všechny recenze, pozitivní i negativní, a recenze nekupovat. Pokud však recenze nesplňuje tyto požadavky, nebude zveřejněna.

3.1 Zveřejňování a označování:
V případě sponzorovaných nebo pobídkových recenzí je na recenzi přidán vizuální prvek, aby spotřebitelé věděli, že daná recenze byla zveřejněna po jakémkoli druhu podpory, sponzoringu nebo pobídky. Takováto sdělení se zobrazí přímo v samotné recenzi, a to buď přidáním konkrétního písemného údaje, nebo konkrétního označení.

Abychom zajistili transparentnost recenzí, zveřejňujeme různé typy informací: tyto informace uvádějí, zda a kdy byly recenze sponzorovány nebo motivovány (například když spotřebitel obdržel výrobky zdarma nebo jiné typy pobídek, nebo když recenze pocházejí od jiných osob, které vůči nám mají přímý vztah, jako jsou zaměstnanci, influenceři atd.).

Obecně platí, že recenze pocházející od našich zaměstnanců nejsou autorizované, a pokud tomu tak je, jsou takové recenze označeny specifickými informacemi, jak je popsáno výše.

3.2 Zobrazení recenze:
Na stránce výrobku je k dispozici několik vrstev informací týkajících se recenzí.

Úryvek recenze poskytuje jednoduchou vizualizaci obsahu recenzí výrobku přímo v horní části stránky výrobku.

Kromě toho je k dispozici snímek recenze se všemi podrobnostmi o hodnocení výrobků, včetně průměrného počtu hvězdiček, obsahu recenze a rozložení hodnocení.

Recenze výrobků na našich webových stránkách se zpravidla zobrazují nejprve podle nejnovější zveřejněné recenze. Recenze však mohou být seřazeny podle: Nejnovější, Nejpřínosnější, Nejhůře hodnocené, Nejlépe hodnocené, Nejstarší a Recenze s obrázky.

U každého hvězdičkového hodnocení se také zobrazuje rozpis, kolik recenzí bylo napsáno. Recenze lze také filtrovat podle skóre a zobrazit tak pouze recenze s nejvyšším hodnocením nebo recenze s nejnižším hodnocením nebo libovolné konkrétní hvězdičkové hodnocení, jak uznáte za vhodné. To má spotřebitelům zajistit spravedlivý a transparentní přístup ke všem recenzím, pozitivním i negativním.

3.3 Výpočet skóre recenze:
Celkové skóre recenze výrobku se zobrazuje u recenze. Toto skóre se vypočítá na základě skutečného průměru všech recenzí zveřejněných pro daný výrobek vyděleného počtem recenzí zveřejněných pro daný výrobek.

Ve většině případů se celkové hodnocení zobrazuje jako celková hvězdičková hodnota (od 0 do 5 hvězdiček) nebo průměrné desetinné hodnocení (od 0 do 5). To je založeno na průměru všech hodnocení vyděleném počtem recenzí (např. můžete vidět hodnocení 4 hvězdičky nebo 4,3 hvězdičky).