ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

V případě stížnosti týkající se Vašeho online nákupu nás můžete kontaktovat zde.

V souladu s nařízením EU č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line se spory též můžete obrátit na on-line platformu Evropské Komise dostupnou zde.

Se spory týkajícími se prodeje Výrobku se můžete (rovněž) obrátit na následující subjekt Alternativního řešení sporů:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Tel. č. 800090101
E-mailová adresa: adr@coi.cz
Internetová adresa: www.coi.cz